GPW, a więc Giełda Papierów Wartościowych to instytucja, która wielu osobom obiła się o uszy, ale nie każdy wie czym dokładnie się ona zajmuje. Jej działalność regulowana jest stricte przez ustawy, a jej głównym celem jest zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi.

GPW opiera swoją działalność na własnym regulaminie, wytycznych KNF, a więc Komisji Nadzoru Finansowego oraz kilku ustawach. GPW zapewnia warunki do obrotu papierami wartościowymi, a więc akcjami, obligacjami i innymi instrumentami finansowymi, które nie są papierami wartościowymi – przykładem takich instrumentów są opcje oraz kontrakty terminowe. GPW prowadzi rynek tzw. główny, ale również rynki mniejsze – NewConnect czy Catalyst. Obecnie najważniejszymi indeksami na rynku głównym są WIG20 czy WIG30. WIG20 to nic innego jak 20 największych spółek notowanych na GPW. Są to między innymi KGHM, PKOBP, Pekao, PZU, Cyfrowy Polsat czy CD Projekt. WIG30 to WIG20 powiększony o 10 kolejnych spółek giełdowych. Na początku roku 2019 notowanych spółek na polskiej giełdzie było 464 z czego 51 było spółkami zagranicznymi. Jest to dobra informacja że kilkukrotnie więcej jest notowanych polskich spółek, jednak ich kapitalizacja już wskazuje na nieco odmienną zależność. Łączna kapitalizacja wszystkich spółek wynosiła 1,2 bln złotych z czego 590 mld przypadało na spółki polskie, a 597 mld na spółki zagraniczne, a te dane mówią same za siebie.

Giełda Papierów Wartościowych jest w 100% własnością państwa Polskiego i funkcjonuje jako spółka akcyjna. W związku z tym zarząd GPW działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, ale również ma inne funkcje. Między innymi dopuszcza do obrotu papiery wartościowe, określa zasady tego obrotu, nadzoruje działalność maklerów giełdowych oraz innych podmiotów związanych z rynkiem giełdowym. Giełda notowań ciągłych działa wedle określonego harmonogramu. Od godziny 8:30 do 9:00 mamy fazę przyjmowania zleceń. O godzinie 9:00 giełda się otwiera jednocześnie określając kursy otwarcia i tak działa do godziny 16:50. Przez kolejne 10 minut mamy fazę przyjmowania zleceń na zamknięcie, które następuje o godzinie 17:00. Dalsze 5 minut działania giełdy to tak zwana dogrywka, a więc realizowane są zlecenia po kursach z poprzednich 10 minut. Inne harmonogramy posiadają notowania ciągłe dla kontraktów terminowych oraz notowania jednolite. Wszystkie jednak zamykają się o godzinie 17:05. Ważne jest to, że duży wpływ na notowania na polskiej giełdzie mają notowania na innych giełdach światowych. Najważniejsza jest giełda nowojorska, ale również giełdy z krajów Europy Zachodniej – mowa tutaj o Niemcach oraz Anglii. Bardzo duże znaczenie ma również sama gospodarka światowa oraz dane spływające z krajów rozwiniętych oraz rozwijających się.