wtorek, 27 czerwca 2017 r.  Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława
Wiadomości z tagiem Anna  RSS
"Jakbyśmy się bali, że zielsko rozlezie się po kraju i wszyscy będziemy ćpunami"

Dodano: 25.06.2017 11:15 | 10 odsłon | 0 komentarzy


- Przez cały czas, gdy toczyła się debata o medycznej marihuanie, minister Radziwiłł bardzo krytycznie się wypowiadał na ten temat. Teraz lekarze teoretycznie będą mieli wypisywać recepty. Pytanie, czy oni będą wypisywać te recepty, jeśli taki sygnał szedł z Ministerstwa Zdrowia - powiedziała w TVN24 Anna Kalita, żona zmarłego na nowotwór byłego rzecznika SLD, Tomasza Kality.

Źródło: www.tvn24.pl

Bochniarz chwali Rafalską i Karczewskiego, Streżyńska o Jednolitym Rynku Cyfrowym, Gróbarczyk o rozwoju stoczni – STAN GRY GOSPODARKA

Dodano: 23.06.2017 23:15 | 7 odsłon | 0 komentarzy


Stocznia Gryfia położyła stępkę pod budowę promu dla PŻB Gróbarczyk dla 300POLITYKI: Polityka, która zmierzała do tego, aby zamykać stocznie nie miała sensu Nowy prom, jaki wybuduje stocznia Gryfia będzie miał długość 202,4 m i szerokość 30,8 m. Przy zanurzeniu projektowym (6,3 m) będzie osiągał prędkość 18 węzłów Nowa jednostka pomieści na swoim pokładzie siedemdziesięcioosobową załogę oraz 400 pasażerów. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom będzie jednostką nowoczesną, spełniającą wysokie normy ekologiczne - głównym paliwem wykorzystywanym przez prom będzie ciekły gaz naturalny (LNG) Prom będzie przystosowany do bunkrowania go z wykorzystaniem infrastruktury terminalu LNG w Świnoujściu oraz portu Ystad Zgodnie z przyjętym harmonogramem pierwsze prace związane z budową sekcji Stocznia rozpocznie na przełomie 2017 i 2018 r. Następnie, w czerwcu 2018 r. ruszą prace na pochylni. Wodowanie jednostki planowane jest na rok 2019, a przekazanie armatorowi - na rok 2020 Minister gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk dla 300POLITYKI i Radia Koszalin:
"To historyczny moment, stępką pod pierwszy prom dla PŻB rozpoczynamy bowiem odbudowę całej polskiej floty promowej. Tym samym konsekwentnie realizujemy rządowy plan odbudowy przemysłu stoczniowego, który stanowić ma koło zamachowe dla całej polskiej gospodarki. To pewien stereotyp, który był przejmowany przez niestety naszych poprzedników, że to zamierająca branża gospodarcza i nie powinna być rozwijana czy inwestowana, co przeczyło generalnie trendom światowym. Jest dla nas jednoznaczne: nie ma możliwości rozwoju Pomorza, czy też gospodarki morskiej bez przemysłu stoczniowego. To po prostu credo, którego nikt nie może podważyć. To przemysł, który daje możliwości rozwoju innowacyjnej gospodarki, zatrudniania ogromnej ilości ludzi i reindustrializacji kraju. Cała ta polityka, która zmierzała do tego, aby zamykać te stocznie, ograniczać ich możliwości, nie miała większego sensu w zakresie rozwoju kraju i przemysłu. Już dzisiaj stocznia realizuje zlecenia, oczywiście, po części od polskich armatorów, od PŻM czy PŻB, ale dzisiaj jest tak duże zapotrzebowanie na remonty i mamy nadzieję na rozpoczęcie kolejnej budowy promu dla PŻB i w kolejce czeka Unity Line na budowę nowych 4 promów, które muszą zastąpić te dotychczasowe. Przypomnę, że jeszcze 2 lata temu nasi poprzednicy chcieli sprywatyzować PŻB mówiąc, że spółka jest nieopłacalna, nierokująca i wystawiono ją za cenę 30 mln zł, a dzisiaj wartość to co najmniej pół miliarda. To pokazuje jakąś irracjonalność działań, ale też oddziaływanie konkurencji. Nie ma się co oszukiwać, na Morzu Bałtyckim będą promy pływały, jeśli nie polskie, to inne. Jeśli statków nie będzie się budowało w polskich stoczniach, to one będą budowane, tylko w innych. Traktujemy to jako bardzo agresywne działania w ramach konkurencyjności i zamykania możliwości rozwoju"
Platforma przeciwna nadużywaniu specustaw w transporcie wodnym Piotr Cieśliński, poseł PO, jeden z członków nowego zespołu parlamentarnego dróg wodnych dla 300POLITYKI o pierwszej opinii zespołu:
 • "Parlament przyjął ustawy dotyczące dwóch ważnych przedsięwzięć inwestycyjnych: - budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 metra, - budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.
 • Przyjęcie tych ustaw nie oznacza pełnej aprobaty dla przyjętego w nich modelu realizacji przedsięwzięć w sferze rozwoju żeglugi. W obydwu przypadkach zastosowano bowiem przepisy specustawy, ograniczające prawo do udziału społeczeństwa w opiniowaniu projektów pod względem środowiskowym.
 • Każde takie rozwiązanie oznacza wyłączenie rozwiązań prawnych, które w normalnych warunkach uznajemy za potrzebne, normalne i zasadne. Nie dostrzegamy w przypadkach tych i podobnych inwestycji żadnych istotnych powodów, które usprawiedliwiłyby rezygnację ze stosowania powszechnie obowiązujących procedur prawnych.
 • Dostrzegamy za to tendencję do ograniczenia konsultacji środowiskowych, przy realizacji inwestycji ważnych dla transportu wodnego. To niebezpieczny kierunek, bo może rodzić sprzeciw wobec inwestycji, które ze swej natury mają służyć rozwojowi jednych z najbardziej przyjaznych środowisku form transportu. Może też skomplikować proces realizacji inwestycji, przez instytucje i organizacje, które nie mogąc uczestniczyć w przewidzianym w prawie procesie konsultacji i opinii, mogą w różnych formach protestować, łącznie ze skargami do instytucji europejskich"
Polska inicjatorem listu 17 premierów UE ws. Jednolitego Rynku Cyfrowego
 • Premier Beata Szydło wraz z 16 innymi szefami rządów państw UE, przesłała list do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, wskazujący na potrzebę silniejszego wyeksponowania szeroko rozumianych kwestii cyfrowych na najwyższym poziomie politycznym UE
 • Większe zaangażowanie Rady Europejskiej w dyskusji nad DSM [Digital Single Market] miałoby, ze względu na wysoki poziom polityczny, znaczenie porządkujące na rzecz większej spójności wprowadzania Strategii, zarówno po stronie KE i Rady UE
 • W opinii autorów listu potrzebny jest szeroki polityczny konsensus, aby zakończyć budowę DSM w Europie jak najszybciej. Można to osiągnąć poprzez znoszenie dalszych barier na rynkach EU i podejmowanie śmiałych wyzwań rynku cyfrowego, przekraczających możliwości pojedynczego państwa
 • Uświadomienie wagi spraw cyfrowych wszystkim szefom rządów i głowom Państw UE jest niezwykle ważne, ponieważ w pełni ukształtowany jednolity rynek cyfrowy oznacza szereg korzyści dla obywateli UE, ale również dla firm unijnych, a także dla samej UE i jej miejsca w globalnym ekosystemie gospodarczym i politycznym
Minister cyfryzacji Anna Streżyńska dla 300POLITYKI:
"Unia Europejska powinna wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa, tak aby mogły one skutecznie wdrażać nowe technologie. Rynek europejski musi być atrakcyjnym miejscem dla innowacyjnych przedsiębiorstw z całego świata. Rada Europejska, która poprzez przyjmowane konkluzje może wskazywać kierunek działania wszystkim instytucjom i państwom UE, powinna regularnie zajmować się kwestiami cyfrowymi, tak aby proces implementacji Strategii Jednolitego Rynku cyfrowego przebiegał jak najsprawniej. Okazało się, ze ponad połowa członków UE podziela nasz pogląd w tej sprawie. Zadaniem listu jest też promocja i utrwalenie pozytywnego przekazu wokół agendy cyfrowej UE, która naszym zdaniem ma szczególny potencjał integrujący Unię pod względem nie tylko gospodarczym, ale i politycznym"
Bochniarz chwali Rafalską i Karczewskiego, gani Kuchcińskiego - 5 cytatów z debaty w Senacie o Radzie Dialogu Społecznego Na posiedzeniu Senatu w tym tygodniu Henryka Bochniarz przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Dialogu społecznego. 1. ROTACYJNOŚĆ PRZEWODNICTWA RADY POPRAWIŁA DIALOG: Mamy zdecydowanie większą równość partnerów. W poprzednim wydaniu przewodniczącym zawsze był przedstawiciel rządu - był to albo minister gospodarki, albo minister pracy - tymczasem teraz mamy rozwiązanie, które jest absolutnie unikalne w skali europejskiej, tzn. mamy równorzędność partnerów polegającą m.in. na tym, że co roku przewodniczącym czy przewodniczącą jest przedstawiciel jednej ze stron. W pierwszym roku był to Piotr Duda, szef "Solidarności”, teraz, od końca października ubiegłego roku, przewodniczącym jest przedstawiciel pracodawców - i to mnie moi koledzy z pozostałych organizacji biznesowych wyznaczyli do tej roli - no a od końca października tego roku będzie to pani minister Rafalska jako przedstawiciel rządu. Wbrew pozorom nie jest to wcale zmiana tylko formalna. To jest zmiana, która wpływa istotnie na to, w jaki sposób my się ze sobą komunikujemy, jaka jest nasza agenda, jaka jest nasza odpowiedzialność 2. RAFALSKA JAK HAUSNER: Rada Dialogu Społecznego ma sporo sukcesów, to wynik przede wszystkim bardzo aktywnej postawy ministerstwa rodziny i pracy. Pani minister Rafalska jest takim dobrym przykładem osoby, która autentycznie w ten dialog wierzy. To nie jest tylko kwestia czytania zapisu, który mówi, że ona jest tym głównym reprezentantem rządu, ale to jest… Pamiętam, że ostatnią osobą, która tak podchodziła do sprawy rady dialogu, to znaczy Komisji Trójstronnej, czasem nawet bardzo emocjonalnie, był pan wicepremier Hausner. Jeżeli się nie wierzy w możliwości uzyskania konsensusu, zgody, to rzeczywiście same zapisy ustawy nie wystarczą 3. KARCZEWSKI MA W PRZECIWIEŃSTWIE DO KUCHCIŃSKIEGO WOLĘ ROZMOWY: Bo możliwe, że państwo w swojej pracy legislacyjnej macie uwagi do tego, jak ten system funkcjonuje i gdzie Rada Dialogu Społecznego mogłaby być dla państwa partnerem. Przy tym tutaj akurat pojawia się osoba Piotra Dudy. Mogę się powołać na jego zdanie ze spotkania, które mieliśmy w poniedziałek w Kancelarii Prezydenta, na którym pan przewodniczący właśnie chwalił zarówno Senat, jak i marszałka Karczewskiego za takie otwarte podejście i autentyczną wolę rozmowy, może w kontrze do tego, z czym mamy do czynienia, jeśli chodzi o Sejm i marszałka Sejmu. Ale to znaczy, że gdzieś może nastąpić poprawa 4. RADA CHCE MÓC WYSTĘPOWAĆ O INTERPRETACJE PRAWA PODATKOWEGO: Kolejna zmiana to jest wprowadzenie - przy czym myślę, że tutaj jest zgoda wszystkich partnerów - prawa Rady Dialogu Społecznego do występowania o interpretację prawa podatkowego. To jest szalenie istotne i na pewno będzie wielokrotnie przez nas wykorzystywane. Myślę też, że co do tego nie ma między nami różnic 5. BRAK SKUTKÓW REGULACJI W PROJEKTACH USTAW NIEODPOWIEDZIALNY: Wydaje mi się, że jesteśmy już na tym etapie, że powinniśmy ten proces legislacyjny prowadzić w sposób dużo bardziej odpowiedzialny. To dotyczy również oceny skutków regulacji. Jak ja dostaję ustawę i tam jest napisane „nie powoduje żadnych skutków”, no to po co w ogóle jest wprowadzana? To znaczy, że po prostu nic się w stosunku do obecnego stanu nie zmienia. Zawsze wywołuje jakieś skutki. Przy czym jeżeli się na coś zwraca uwagę, to przede wszystkim na to, czy to wywołuje skutki budżetowe, a nie na to, jakie to wywołuje skutki np. z punktu widzenia przedsiębiorstwa

Źródło: 300polityka.pl

Szefowa MEN: O losach wniosku o referendum zdecyduje Sejm

Dodano: 23.06.2017 22:28 | 9 odsłon | 0 komentarzy


O losach wniosku ws. referendum edukacyjnego zdecydują posłowie; skierowanie go do komisji było jedyną możliwą ustawową procedurą w tym przypadku - przekonywała minister edukacji narodowej Anna Zalewska, pytana w TVP Info, czy głosowanie w tej sprawie ma jeszcze sens. Obywatelski wniosek o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji został skierowany w czwartek do sejmowej Komisji Ustawodawczej.

Tagi: Anna
Źródło: www.rmf24.pl

RAMÓWKA PIĄTKOWEGO WIECZORU: Saryusz-Wolski, Łapiński, Zalewska, Ujazdowski, Grabiec, Żalek i Jurek

Dodano: 23.06.2017 17:11 | 2 odsłon | 0 komentarzy


18:00 Ireneusz Krzemiński, Tomasz Wiścicki, Andrzej Rzepliński - TVN24 Tak jest 18:02 Andrzej Mleczko - RMF FM Popołudniowa rozmowa 19:15 Krzysztof Łapiński - POLSAT NEWS Gość Wydarzeń 19:26 Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Borowski, Jan Grabiec, Grzegorz Długi - TVN24 FpF 19:55 Andrzej Olechowski, Marek Jurek - TVN24BiŚ Fakty z zagranicy 19:57 Anna Zalewska - TVP INFO Gość Wiadomości 20:00 Jacek Saryusz-Wolski - TVN24 Piaskiem po oczach 20:12 Jacek Żalek, Czesław Mroczek, Paweł Bejda, Tomasz Jaskóła, Mirosław Suchoń - TVP INFO Forum 21:30 [brak info] - POLSAT NEWS Tak czy nie 22:00 [brak info] - POLSAT NEWS Wydarzenia

Źródło: 300polityka.pl

Minister ogłosiła wakacje! Anna Zalewska oficjalnie zakończyła rok szkolny

Dodano: 23.06.2017 16:53 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Minister edukacji Anna Zalewska wzięła udział w zakończeniu roku szkolnego w szkole podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej. Podczas uroczystości minister Zalewska przypomniała dzieciom także o dzisiejszym Dniu Ojca.

Tagi: Ministra, Anna
Źródło: wm.pl

MamPrawoWiedziec.pl pyta posłów: jak pomagać uchodźcom?

Dodano: 23.06.2017 10:53 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Jeśli działać na miejscu, to raczej humanitarnie niż militarnie. 18 posłów mówi, jak reagować na kryzys migracyjny MamPrawoWiedziec.pl spytało posłów o ich poglądy na politykę wobec uchodźców. To te same pytania, które zadaliśmy kandydatom w wyborach w 2015 r. Spośród 460 posłów, którzy otrzymali elektroniczny kwestionariusz na pytania odpowiedziało 18. Pytania zadaliśmy 20 czerwca w Światowym Dniu Uchodźcy. W ciągu 24 godzin odpowiedziało: 10 posłów PO, 4 Nowoczesnej, 3 Kukiz’15 oraz jeden z PSL. Poseł PiS Tadeusz Cymański i posłanka PO Ewa Kopacz odpowiedzieli na pytania w formie wywiadu wideo. Opozycja jest za aktywną polityką wobec kryzysu migracyjnego. 14 z 18 posłów jest zdania, że Polska powinna prowadzić pomoc humanitarną i rozwojową na Bliskim Wschodzie, 13 opowiedziało się za przyjęciem uchodźców w Polsce, połowa uważa, że Polska powinna wspierać finansowo państwa, do których przybywa najwięcej uchodźców. Front raczej nie dla polskich żołnierzy. Czterech z 18 parlamentarzystów zadeklarowało, że Polska powinna w ramach działań sojuszniczych zaangażować się militarnie w zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. Tego zdania są (PO). Dla Ziółkowskiego, Szłapki i Skuteckiego jest to nowy pogląd - półtora roku temu nie wybrali tej odpowiedzi. Wątpliwości ma Tadeusz Cymański (PiS): - Państwo ma zobowiązania płynące z jego współistnienia na arenie międzynarodowej (...) Chcemy pomagać uchodźcom, ale chcemy uniknąć błędów, nawet wystawiając się na zarzuty typu moralnego - powiedział w wideo wywiadzie dla MamPrawoWiedziec.pl: https://www.youtube.com/watch?v=en_NGRD3wrU Polska powinna umożliwić integrację czy tylko zapewnić schronienie? Posłów dzieli stosunek do polityki integracyjnej wobec uchodźców. Ośmiu reprezentantów uważa, że celem Polski powinno być trwałe włączenie ich do życia społecznego i rynku pracy. Drugie tyle jest zdania, że przede wszystkim Polska powinna zapewnić uchodźcom schronienie na okres przejściowy. - To są ludzie, którzy byliby tu tylko przejściowo. W sytuacji, w której skończyłyby się konflikty, bardzo chętnie wróciliby do siebie - przekonuje Ewa Kopacz w wywiadzie. https://www.youtube.com/watch?v=kV5HhNjfDm0 Dziewięciu posłów zmieniło zdanie. Dziesięciu posłów odpowiadało na pytania po raz drugi - pierwszy raz zrobili to w kampanii przed wyborami do parlamentu. 9 z nich zmieniło zdanie w jakiejś kwestii. Tylko (PO) na wszystkie pytania odpowiedział tak samo jak półtora roku temu. - Imigranci wzbogacali polską kulturę i sprzyjali rozwojowi Polski. Najpotężniejszy kraj świata, Stany Zjednoczone, złożony jest właśnie z imigrantów. Różnorodność jest bogactwem, które w wolnym społeczeństwie sprzyja rozwojowi - pisze Święcicki. Parlamentarzyści, którzy zmieniali zdanie, są obecnie bardziej niż przed wyborami zainteresowani finansowym zaangażowaniem Polski w pomoc uchodźcom: (PO) przekonali się do prowadzenia pomocy humanitarnej i rozwojowej na terenie Syrii, Skutecki (Kukiz’15) i Ziółkowski (PO) chcą wspomóc finansowo państwa Bliskiego Wschodu i Afryki, do których przybywa najwięcej uchodźców. Jednocześnie, Szłapka i (N) nie jest już zwolenniczką wspierania finansowego państw europejskich, które przyjmują uchodźców. Ziółkowski, jako jedyny zmienił zdanie w sprawie przyjmowania uchodźców w Polsce. Jesienią 2015 r. był przeciw, obecnie popiera to rozwiązanie. Posłanka Kukiz’15 mniej kategoryczna wobec przyjmowania uchodźców. (Kukiz’15, startowała pod panieńskim nazwiskiem Borowska) w 2015 r. deklarowała: “Nie powinniśmy przyjmować "uchodźców", są to emigranci ekonomiczni. Powinno się bronić granic UE". Teraz nie ma zdecydowanej opinii w tej sprawie. Pytania MamPrawoWiedziec.pl Europa jest celem migracji cudzoziemców z innych państw. W 2016 r. w Polsce wniosek o nadanie statusu uchodźcy złożyło ponad 12 tys. cudzoziemców, uciekających przed prześladowaniem lub poważną krzywdą. W tym samym okresie we wszystkich krajach UE obcokrajowcy złożyli 1,2 mln wniosków o nadanie statusu uchodźcy (Eurostat). Które z poniższych działań powinna Pani/ Pana zdaniem podjąć Polska w związku z kryzysem migracyjnym? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. W ramach działań sojuszniczych zaangażować się militarnie w zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie
 2. Prowadzić pomoc rozwojową i humanitarną na Bliskim Wschodzie
 3. Wspomóc finansowo państwa europejskie, do których przybywa najwięcej uchodźców
 4. Wspomóc finansowo państwa na Bliskim Wschodzie i w Afryce, do których przybywa najwięcej uchodźców
 5. Przyjąć uchodźców w Polsce
 6. Nie angażować się w konflikt i dążyć do zmniejszenia liczby uchodźców przybywających do Polski z Bliskiego Wschodu i Afryki
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Jaki powinien być kierunek polityki państwa wobec uchodźców? Prosimy wybrać jedną odpowiedź najbliższą Pani/Pana poglądom.
 1. Celem Polski powinno być trwałe włączenie uchodźców do życia społecznego i rynku pracy
 2. Celem Polski powinno być przede wszystkim zapewnienie uchodźcom schronienia na okres przejściowy
Posłowie, którzy odpowiedzieli na pytania 1. Paweł Arndt, PO 2. Grzegorz Furgo, PO 3. Tomasz Kostuśm, PO 4. Marek Krząkała, PO 5. Józef Lassota, PO 6. Urszula Pasławska, PSL 7. Monika Rosa, .N 8. Marek Rząsa, PO 9. Joanna Scheuring-Wielgus, .N 10. Paweł Skutecki, Kukiz'15 11. Elżbieta Stępień, .N 12. Adam Szłapka, .N 13. Paweł Szramka, Kukiz'15 14. Bożena Szydłowska, PO 15. Marcin Święcicki, PO 16. Anna Wasilewska, PO 17. Elżbieta Zielińska, Kukiz'15 18. Szymon Ziółkowski, PO

Źródło: 300polityka.pl

"Wolność łączy". Poruszające spoty na rocznicę Powstania Warszawskiego

Dodano: 23.06.2017 6:23 | 8 odsłon | 0 komentarzy


"Kamienica" i "Szpital" - to tytuły spotów przygotowanych z okazji przypadającej 1 sierpnia 73. rocznicy Powstania Warszawskiego. Filmy inaugurujące akcję "Wolność łączy", w których wystąpili m.in. Anna Milewska i Stanisław Brudny, pokazano w czwartek w Warszawie.

Źródło: tvnwarszawa.tvn24.pl

ZNP oskarża szefową MEN o działania PR-owe w związku z referendum edukacyjnym

Dodano: 22.06.2017 15:31 | 10 odsłon | 0 komentarzy


"To tylko działanie PR-owe" - tak Sławomir Broniarz, przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego ocenia postawę minister Anny Zalewskiej w sprawie wniosku o referendum na temat zmian w oświacie. Szefowa resortu edukacji zagłosowała dzisiaj za skierowaniem obywatelskiego wniosku do komisji ustawodawczej.

Tagi: Związku, Anna
Źródło: www.rmf24.pl

Kilkuset nauczycieli straci pracę w Poznaniu. Jaśkowiak: skutki "deformy"

Dodano: 22.06.2017 14:20 | 10 odsłon | 0 komentarzy


Ponad 700 nauczycieli z Poznania dotknie reforma edukacji. Większość z tej liczby straci pracę. Tymczasem minister edukacji Anna Zalewska zapewnia, że etaty nauczycieli są niezagrożone. - Być może dane dotyczące zwolnień nauczycieli traktowane są przez rząd Prawa i Sprawiedliwości równie wybiórczo, jak rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, gdzie niektóre z nich są wyrokiem, a inne nie - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Źródło: www.tvn24.pl

OBRAZ DNIA: Wiadomości krytykują ministra rządu PiS, Skórzyński: Słowa o lipie z konsekwencjami, Kępka: Lipa niewygodna dla PDT

Dodano: 21.06.2017 20:52 | 9 odsłon | 0 komentarzy


-- PO W DNIU KONGRESU PIS ORGANIZUJE RADĘ KRAJOWĄ - piszemy na 300POLITYCE. -- 300LIVE: Giertych o PiS i archiwum taśm, Giertych atakuje Gazetę Wyborczą, PEK o cynizmie Kaczyńskiego wynikającego z braku dzieci, Jutro Sejm zdecyduje nad skierowaniem wniosku o referendum edukacyjne do komisji, Rząd opublikował wyrok TK ws. KRS, Macierewicz o komisji, która nie służyła do ustalenia czegokolwiek ***** FAKTY TVN -- CZY WIEDZIAŁ, ŻE JEGO BIZNES TO LIPA I CZY GDYBY NIE NAZYWAŁ SIĘ TUSK, BYŁBY TAK WAŻNYM ŚWIADKIEM - Justyna Pochanke. -- WYPOWIEDŹ MICHAŁA TUSKA O LIPIE. -- TE SŁOWA BĘDĄ MIAŁY KONSEKWENCJE, DLA DONALDA TUSKA, BO PADNĄ PYTANIA CO WIEDZIAŁ O PIRAMIDZIE FINANSOWEJ ZANIM WYBUCHŁA AFERA AMBER GOLD - Krzysztof Skórzyński. -- ROZMOWA ODBYŁA SIĘ PO TYM, JAK ZACZĘŁO SIĘ ŚLEDZTWO ABW WS AMBER GOLD - Skórzyński. -- NIE BYŁO WYRAŹNEGO OSTRZEŻENIA - Krzysztof Brejza. -- Padają propozycję, by reformę przesunąć o rok i nie wyrzucać miliona obywatelskich podpisów pod referendalnym wnioskiem. -- SEJM WYŚLE GŁOSAMI PIS PRAWIE MILION PODPISÓW DO KOSZA - Maciej Knapik. -- WYSTĄPIENIE PREZESA ZNP POPRZEDZIŁO ZAMIESZANIE PRZY WEJŚCIU, INICJATORZY O NOCNEJ DEBACIE DOWIEDZIELI SIĘ TEGO SAMEGO DNIA I NIE WSZYSCY MOGLI PRZYJECHAĆ - Knapik. -- POSŁÓW BYŁO NIEWIELU, NIE BYŁO PREZESA ANI PREMIER, REPREZENTANTKA OBYWATELI NIE ZOSTAŁA DOPUSZCZONA DO GŁOSU, WYSTĄPIŁ PREZES ZNP, KTÓREMU ŁATWIEJ ZARZUCIĆ POLITYCZNE INTENCJE - Knapik. -- PRACĘ MA STRACIĆ PONAD 30 TYS OSÓB - Knapik o danych ZNP. -- INFORMACJĘ RZETELNĄ, BARDZO UCZCIWĄ BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ DOPIERO W PAŹDZIERNIKU - Anna Zalewska. -- WYŁĄCZONY MIKROFON KRYSTYNY SZUMILAS, KIEDY MÓWIŁA O ZWOLNIENIACH. -- Knapik o tym, że nie jest za późno na wycofanie się z reformy. -- W SŁUŻBIE ZDROWIA MÓWIĄ SZKODA BO TO POMYSŁ NIE NOWY I BARDZO KONIECZNY - Pochanke. -- RADZIWIŁŁ CHCIAŁ TO ZROBIĆ PO CICHU, NA RAZIE SIĘ NIE UDAŁO, ALE NIC Z TEGO NIE BĘDZIE BO TAKA USTAWA OZNACZAŁABY SPADKI W SONDAŻACH, W POPRZEDNIEJ KOALICJI TAK SAMO ZWYCIĘŻYŁ STRACH PRZED POLITYCZNYMI KONSEKWENCJAMI, BO WPROWADZENIE OPŁAT JEST NIEPOPULARNE CHOĆ CZASEM BARDZO KONIECZNE - Marek Nowicki. -- POLSKIM SZPITALOM POTRZEBA DO NORMALNEGO FINANSOWANIA 10 MLD ZŁ - Nowicki. -- RZĄD PIS NIE MA POLITYCZNEJ ODWAGI, ŻEBY PRZEPROWADZIĆ KONIECZNE REFORMY I W TEJ SPRAWIE NICZYM NIE RÓŻNI SIĘ OD SWOICH POPRZEDNIKÓW - Nowicki. -- Dyplomatycznej wymiany ciosów ciąg dalszy. Zaostrza się spór między ministrem Waszczykowski a ministrem Szczerskim po tym, jak minister spraw zagranicznych publicznie oświadczył, że "oczekuje wyjaśnień" od prezydenta Dudy w sprawie zwłoki przy powoływaniu ambasadorów. -- AMBICJE PREZYDENTA DUDY DO PROWADZENIA POLITYKI ZAGRANICZNEJ WIDAĆ JAK NA DŁONI - Katarzyna Kolenda-Zaleska. -- ŻADEN MINISTER NIE POWINIEN PRZYWOŁYWAĆ PREZYDENTA DO PORZĄDKU - Krzysztof Łapiński. -- W 2008 MÓWILI, ŻE POLITYKĘ ZAGRANICZNĄ PROWADZI PREZYDENT LECH KACZYŃSKI A DZIŚ MÓWIĄ, ŻE RZĄD - Ryszard Petru. -- PREZYDENT NIE MA WPŁYWU NA POLITYKĘ WEWNĘTRZNĄ, WIĘC CHCIAŁBY WYKAZAĆ SIĘ W POLITYCE ZAGRANICZNEJ, ALE OPÓR JEST DUŻY - KKZ. -- OJCEM SUKCESÓW JEST WIELU, ALE PRAWDĄ JEST, ŻE GOSPODARZEM JEST PREZYDENT - KKZ. -- CHCE POKAZAĆ ŻE JEST PODMIOTOWY, TO STARCIE JEST SZKODLIWE DLA PAŃSTWA - Grzegorz Schetyna. -- CHCIAŁBY ZRZUCIĆ BALAST I POKAZAĆ, ŻE NIE JEST NOTARIUSZEM RZĄDU - KKZ. -- PAD PRZEGRAŁ STARCIE Z MON - KKZ. ***** WIADOMOŚCI TVP -- KOLOKWIALNIE MÓWIĄC: LIPA - belka. -- "Wiedziałem, że firma Amber Gold budzi wątpliwości, ale podjąłem współpracę z Marcinem P. bo zwyciężyła chęć rozwoju własnego"- mówił Michał Tusk. Syn byłego premiera i szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, który zeznawał dziś przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold, przyznał też że wiedział o problemach z prawem jakie miał założyciel tej firmy. -- POSZLI WON - Stefan Niesiołowski do dziennikarzy Wiadomości, próbujących zadawać pytania Michałowi Tuskowi na korytarzu. -- POLITYKA PRZEGRYWA Z FAKTAMI - belka. -- "Ta komisja śledcza powstała po to by zrobić przykrość Donaldowi Tuskowi" - to słowa lidera PO, Grzegorza Schetyny. Małgorzata Wassermann odpowiada że Platforma nie zrobiła nic, by pomóc oszukanym klientom Amber Gold i przypomina że komisja ma pomóc odzyskać godność kilkunastu tysiącom klientów. Twórcy piramidy finansowej wyprowadzili prawie miliard złotych oszczędności. -- DOPIERO PRZED PRZESŁUCHANIEM SYNA BYŁEGO LIDERA PO SCHETYNA ZAREAGOWAŁ NERWOWO - Bartłomiej Graczak. -- WYJAŚNIENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI DEKLAROWAŁ SAM DONALD TUSK, DZIŚ SCHETYNA PRZEKONUJE, ŻE TO ELEMENT PRYWATNEJ WOJNY Z TUSKIEM - Graczak. -- NIECH POPATRZY W OCZY LUDZIOM, ZWŁASZCZA STARSZYM, KTÓRZY STRACILI PIENIĄDZE - Małgorzata Wassermann. -- TUSK WIEDZIAŁ O TYM, ŻE TO GIGANTYCZNA PIRAMIDA FINANSOWA, CZYM, PODZIELIŁ SIĘ Z SYNEM - Graczak. -- PRACE KOMISJI POKAZAŁY SKALĘ ZANIECHAŃ W DZIAŁANIU ORGANÓW PAŃSTWA, FAKTEM JEST TEŻ NADZÓR PREMIERA NAD SŁUŻBAMI - Graczak. -- RZĄD ZAMÓWIŁ SAMOLOTY BEZ PRZETARGU, BY SKRÓCIĆ CZAS: Pierwszy z pięciu samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie jest już w Polsce. Drugi pojawi się w lipcu. Trzy kolejne, do 2020 roku. Wszystkie maszyny rząd zamówił bez przetargu, by nie stracić pieniędzy i skrócić czas oczekiwania. A to wywołało protesty trzech konkurencyjnych firm. Sprawę ma ostatecznie rozstrzygnąć sąd. -- ZABLOKOWANY PROJEKT MINISTERSTWA ZDROWIA - belka. -- Jak mówiliśmy już w Wiadomościach, premier Beata Szydło zablokowała konsultacje projektu ustawy o działalności leczniczej, który wprowadzał możliwość korzystania z odpłatnych świadczeń w publicznych szpitalach. Szefowa rządu miała obawy, że to dzieliłoby pacjentów na lepszych i gorszych, na co nie ma jej zgody. -- KILKANAŚCIE GODZIN PRZED ROZMOWĄ Z PREMIER, MINISTER BYŁ PEWIEN, ŻE PRZYGOTOWAŁ DOBRY PROJEKT USTAWY, ALE MAŁO KTO BRONI TEGO JEDNEGO PRZEPISU - Jakub Wojtanowski. -- BYLIŚMY ZAWSZE PRZECIWNI DZIELENIU PACJENTÓW NA TYCH KTÓRZY MAJĄ PIENIĄDZE I NIE MAJĄ PIENIĘDZY - Stanisław Karczewski.  -- NIE BĘDZIE PROJEKTU W TAKIM KSZTAŁCIE, POJAWIŁO SIĘ ZBYT WIELE WĄTPLIWOŚCI CO TO OZNACZAŁOBY DLA PACJENTÓW - Tomasz Latos. -- SAM MINISTER TAK JEDNOZNACZNIE DEKLAROWAŁ PARĘ MIESIĘCY TEMU - Wojtanowski o wypowiedziach Radziwiłła wykluczających częściową odpłatność. -- TRWAJĄCE PÓŁTOREJ GODZINY WYJAŚNIENIA NIE POMOGŁY, PROJEKT ZOSTAŁ WSTRZYMANY. NIKT Z RESORTU ZDROWIA NIE MIAŁ CZASU BY DZIŚ ODPOWIEDZIEĆ NA PYTANIA WIADOMOŚCI - Wojtanowski.  ***** WYDARZENIA POLSATU -- TRUDNE PYTANIA I WYCZERPUJĄCE ODPOWIEDZI - MICHAŁ TUSK ZEZNAWAŁ PRZED KOMISJĄ ŚLEDCZĄ WS. AMBER GOLD. -- JEDEN Z NAJBARDZIEJ OCZEKIWANYCH ŚWIADKÓW KOMISJI ŚLEDCZEJ - Grzegorz Kępka: Syn byłego premiera był pytany o związki z szefem Amber Gold i prace dla jego linii lotniczej OLT Express. -- FRAGMENTY PRZESŁUCHANIA. -- POSŁOWIE DOPYTYWALI CZY DONALD TUSK OSTRZEGAŁ SYNA PRZED WSPÓŁPRACĄ - Kępka: W materiale setka o lipie. -- MICHAŁ TUSK POWIEDZIAŁ, ŻE Z OJCEM ROZMAWIALI O PRZECZUCIACH, NIE O DOWODACH - Kępka dalej. -- NA PEWNO NIE JEST TO JEDNAK WYGODNA INFORMACJA DLA BYŁEGO PREMIERA - Kępka. -- PYTAŃ JEST WIĘCEJ - Kępka dalej: Upadająca firma zapłaciła synowi ówczesnego premiera za wszystkie faktury, choć innych rachunków już nie płaciła. -- PROBLEMY MIELI TEŻ CZŁONKOWIE KOMISJI Z NIEKTÓRYMI PYTANIAMI - Kępka: W materiale wpadka Marka Suskiego z rachunkiem. -- W LIPCU KOMISJA CHCE WEZWAĆ DONALDA TUSKA - Kępka dalej. -- PIERWSZY Z PIĘCIU NOWYCH SAMOLOTÓW DLA VIP-ÓW WYLĄDOWAŁ DZIŚ W POLSCE.

Źródło: 300polityka.pl


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2017 GazetaBiznesowa.pl - biznes, kursy walut, przelicznik walut, giełda  - wszelkie prawa zastrzeżone